Hem
Om oss
En Kvart Om Dagen
Böcker
Nyheter som kommer
Köpinfo
Kontakt
Länkar
Kul & skoj
Kunder & Partners

Fallerej Förlag
Från början framställdes material under namnet Fallerej Produkter. Fallerej Förlag är ganska nytt och grundades 2005. Själva namnet Fallerej kommer av att i en av de första publikationerna hade man i layouten bokstäver som föll ner över en kant. Materialet var tänkt för barn med läs- och skrivsvårigheter och tanken gick till den gamla rebusen: faller I, faller A, faller alla. Därefter var det logiskt att förlaget fick namnet Faller Ej. Loggan utformades sedan som ett skyddsnät eller som en skål för att inget/ingen skulle falla igenom.
Konkreta lösningar
Ett av våra ledord är konkreta lösningar och det är precis så det är tänkt. Fiffiga okonventionella lösningar är ibland "för enkla" elller inte tillräckligt inkomstbringande för de stora förlagen.
Fallerej Förlag utvecklar och arbetar med metoder som visar sig fungera, utan att vara bundna av pedagogisk konvention.
Fallerej Förlag har ambitionen att tillgodose behov framför lönsamhet.
Förlagets tema kretsar kring litteratur, studiematerial, lathundar och icke
IT-baserade hjälpmedel för barn och vuxna med särskilda behov såsom
till exempel läs- och skrivsvårigheter.
Vi försöker se till de praktiska och verkliga behoven och till människorna bakom behoven.
Har du en idé eller en fundering kring något - kontakta oss gärna!
Fallerej Förlag fäster stor vikt vid barns idéer och synpunkter.
Är Du förälder till ett eller flera barn med till exempel läs- och skrivproblem? Tillhör Du de föräldrar som fått höra: "Ta det lugnt, det ordnar sig" ,
"Han/hon knäcker snart koden" , "Vänta och se".

Vill Du hjälpa Ditt barn men inte vet hur? Är det bråk kring läxor och läsning?
Har Ni fått det käcka rådet från skolan att: "Läs lite varje dag!" men inte riktigt vet vad eller hur länge.
Har Du svårt att motivera Ditt barn att träna?
Räcker inte tiden till för att leta lättläst på biblioteket?

-Du är inte ensam! Det finns lösningar!

Fallerej Förlag framställer material som ska underlätta och stärka föräldrarnas roll i barnens skolarbete.