Hem
Om oss
En Kvart Om Dagen
Böcker
Nyheter som kommer
Köpinfo
Kontakt
Länkar
Kul & skoj
Kunder & Partners

A Quarter A Day    Gunilla Blomberg

Läs som det låter - metoden[ lajk itt saonds ]
När den fonetiska skriften inte är något alternativ. Den ljudenliga modellen ger eleven
ett stöd för minnet och en chans att direkt kunna läsa ord och meningar
på engelska.
Modellen ger även ett stöd för de föräldrar som kanske inte använder sin engelska så ofta, att hjälpa sina barn.

100 st korta texter på engelska i tre olika tappningar på 2 - 4 meningar 206 sidor.
Varje text finns i ljudenlig röd skrift samt i grön översättning till svenska. 

Spiralbunden med vit metallspiral

ISBN 978-91-976122-4-1pris: 295:- inkl moms

Postens porto tillkommer

 

 

 

 pris: 255:- inkl. moms

Postens porto tillkommer

FÖR SKOLAN

Satsa på Läsning - läsprojekt för skolår 4 - 9     Kerstin J. Nilsson och Kerstin Stahre

Ett komplett projektmaterial för pedagoger. 
Ur innehållet:     Mål och syfte med läsprojekt.
Kartläggning av avkodningsförmåga, läs- och fritidsvanor.
Avkodningsgym. Övningar i att göra ett riktigt bokval.
Diskussionsunderlag, böcker, läsning m.m.
Att redovisa och berätta, att ge ett omdöme. Kopplingar till andra ämnen.
Tips och idéer, boktips.

50 sid, spiralbunden A5
CD 88 sid. för fri utskrift på skolan.

ISBN 978-91-976122-9-6

Dessa böcker finns till försäljning på

Fallerej Förlag just nu.

Välkommen med Din beställning!

order@fallerej.se

Titta även under nyheter för att få veta vad som är på gång.

En Kvart Om Dagen del 1. Gunilla Blomberg

En bok för den som just börjat läsa. Innehåller i princip inga ljudstridiga ord.
Kom, som och om finns med i den senare delen av boken. Meningarna innehåller ett fåtal dubbelteckningar av enkel karaktär ex. vill, till och katt. ng- ljudet förekommer inte, ej heller ord med -ck. Från och med text 30 förekommer däremot ordet och.

100st korta texter i tre olika tappningar på 2-3 meningar - 206 sidor

Spiralbunden med vit metallspiral

ISBN978-91-976122-0-0

En Kvart Om Dagen del 2. Gunilla Blomberg

Meningarna innehåller många ord med b respektive d. samt en del ljudstridiga ord med ljuden o / å. Texterna innehåller några enkla ord med -ck och en del dubbelteckningar, däremot förekommer inte ng-ljudet.

100 st korta texter i tre olika tappningar  på 2 - 4 meningar 206 sidor.

Spiralbunden medgul metallspiral.

ISBN 978-91-976122-1-9

En Kvart Om Dagen del 3. Gunilla Blomberg

Meningarna innehåller dubbelteckningar, -ck och -ng ljud samt några texter i diktform. Ord med x förekommer t.ex. växa och extra. Meningarna innehåller inga svåra ljud, förutom orden: göra, maskin och människa i den senare delen av boken.

100 st korta texter i tre olika tappningar på 3 - 8 meningar 206 sidor.

Spiralbunden med grön metallspiral

ISBN 978-91-976122-2-7

En Kvart Om Dagen del 4. Gunilla Blomberg

Meningarna innehåller dubbelteckningar, -gn och -ng ljud samt några texter i diktform. Ljudstridiga ord med o/å och e/ä finns med. J - ljudet med dj-, g-, lj-, hj- stavning. Sj - ljudet med sk-, sj- och stj- förekommer också.

100 st korta texter i tre olika tappningar på 5 - 10 meningar 206 sidor.

Spiralbunden med blå metallspiral

ISBN 978-91-976122-3-4

Broschyrer att ladda ner i pdf

 LEXIKON   med uttal enligt    Läs som det låter - metoden  [ lajk itt saonds ]

Lexikon innehåller nästan 7000 uppslagsord. Utgångspunkten är engelskans mest frekventa ord som sedan byggts på med ord från de vanligaste engelskböckerna som används i grundskolan.

Efter varje bokstav finns linjer så att man själv kan fylla på med ord.
Mellan den svenska och den engelska uppslagsdelen finns en Lathund. Där finns räkneorden, alfabetet, veckodagarna, månader, årstider, färger med mera.
Längst bak finns en lista med de hundra vanligaste oregelbundna verben.

Man klipper själv längs markeringarna och får ett fliksystem som gör det lätt att slå upp och hitta. Engelska ord är skrivna med svart, svenska med grönt och ljudenligt med rött, precis som i A Quarter A Day.

Spiralbunden A4  265 sidor

ISBN 978-91-976122-5-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pris: 295:- inkl moms

Postens porto tillkommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pris:  325:-  inkl. moms

Postens porto tillkommer

pris: 295:- inkl moms

Postens porto tillkommer
pris: 295:- inkl moms

Postens porto tillkommer
pris: 295:- inkl moms

Postens porto tillkommer
engelska       som det låter

En engelskbok för nybörjaren, eller för den som behöver börja om från början.
Boken är uppbyggd enligt den ljudenliga modellen [ lajk itt saonds ]. Det ska kännas lätt och roligt med engelska även om man har läs- och skrivproblem. Självförtroendet ska byggas upp - inte brytas ner, då går det lättare att fortsätta sen enligt "vanliga" modeller.

Boken innehåller sex kapitel med efterföljande prov.
Presentation, jag heter... - Min familj - Några olika djur - Siffror och saker 1 till 5 -
Siffror och saker 6 till 10 samt Färger.

De engelska orden i svart, ljudenligt i rött och de svenska i grönt
Avtal och diplom finns färdiga i boken.

Till boken hör en "läggare" som är en läslinjal, en lägga över spalter-pryl och ett bokmärke.
Alla glosor finns även på tjockare papper längst bak i boken att klippa ut som kort för optimal träning.

87 sid. inklusive avtal, diplom och gloskort
A4, spiralbunden

ISBN  978-91-976122-6-5pris:  325:-  inkl. moms

Postens porto tillkommer


Pris:  195:- inkl. moms

Postens porto tillkommer